Diensten

Maatwerk waar het kan, soms een puzzel maar bij Parel Zorg gaan we er voor!

Palliatieve zorg

Buiten de reguliere zorg, individuele begeleidingen en verpleegmogelijkheden, bieden wij ook palliatieve zorg aan.

Palliatieve zorg is gericht op cliënten met een terminale aandoening of kwetsbaarheid, waarbij de focus ligt op het zoveel mogelijk verlichten van lijden, behoud van autonomie en een waardig bestaan. 

Scroll naar boven