Klachtenprocedure1

Een klacht?
samen lossen we het op!

pz_fruit PARELZORG_logo

Klachten voorkomen

Parel Zorg Midden Brabant B.V. is niet zo maar een bedrijf. Het zijn mensen voor mensen, met mens-eigen eigenschappen. Zo gaat er ook wel eens wat mis! Spreek ons daar gerust op aan en komen we er niet uit? Dan is er de klachtenprocedure.

U voelt u niet mondig genoeg

Neem dan uw mantelzorger(s) en/of familie in vertrouwen en laat zij voor u contact opnemen.

Klachten
procedure

Parel Zorg Midden Brabant b.v. is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg

pz_klacht

Heeft u een klacht? Ga dan met ons in overleg en wij gaan samen met u bekijken of de klacht terecht is en wij zaken moeten veranderen of verbeteren.
Komen we er niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure zoals die beschreven staat op de website van Klachtenportaal Zorg.

pz_duimen

De klachtenprocedure is de bemiddelingsfase, met als doel te komen tot een oplossing van uw klacht en herstel van de zorgrelatie. Belangrijk in de procedure is de laagdrempeligheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de klachtenfunctionaris en de inzet van u en de zorgaanbieder.

De grootste kans om te komen tot een oplossing is het bespreken van de oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder. Mocht hierin ondersteuning gewenst zijn door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan dat direct.

Klik hier om verder te lezen over de klachtenprocedure op de website van Klachtenportaal Zorg.
Scroll naar boven